.0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

...อกีดะตุชั้นอนุบาล...
   ครูมะมูม  สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสุเหร่าปากคลองศึกษา    พอถึงภาคค่ำครู
มะมูมก็ช่วยสอนกุรอ่านเด็กเล็กโดยไม่คิดค่าจ้างใดๆทั้งสิ้น
   มีเด็กมาเรียนไม่ถึง 10 คนก็สอนกันตามสบายและอย่างได้ผลเต็มร้อย    ไม่ทันถึง
ครึ่งปีเด็กก็อ่านจบหัวเล็กไปแล้ว
   ก่อนจะเลิกเรียนทุกวันครูมะมูมจะอบรม “ฟัรดูอีน”บ้างเล็กๆน้อยๆอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป   และแชก็ชอบมาดูครูมะมูมสอนหนังสือเด็กเล็กอยู่บ่อยๆ

   แล้วครูมะมูมก็ถามนักเรียนขึ้นว่า“อัลลอฮุเป็นพระเจ้าใช่ไหม”     .          เด็ก
ตอบพร้อมกันว่า “ไม่ช่าย
พระเจ้านั้นเล็กนิดเดียว....อัลลอฮุอักบัร...อัลลอฮุใหญ่กว่าพระเจ้า”
   ครูมะมูม...จึงถามต่อไปว่า “พระองค์อัลลอฮุ ใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหม..?”
   เด็กตอบอย่างพร้อมเพรียงกันว่า “อัลลอฮุไม่ใช่พระองค์...อัลลอฮุใหญ่กว่า
พระองค์อีก    พระองค์นั้นเป็นบุคคลหรือวัตถุ...เป็นชิ้นของสารที่มีตัวตน เช่น หิน กรวด
ไม้   ไม่มีอำนาจใดๆ เลย 

   ส่วนเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขา  ก็เป็นพระเจ้าของพวกเขาเท่านั้นพวกเราไม่เชื่อถือไม่นับ
ถือ  ถ้าเราเรียกอัลลอฮุว่าพระเจ้ามันจะดูใกล้เคียงกับเจ้าของพวกเขา     วันดีคืนดีเขาก็จะ
มาท้าแข่ง   ว่าพระเจ้าใครจะแน่กว่ากัน
   เมื่อเราเชื่อว่า (วลัม..ยกุล..ลฮูกุ้ฝุ้วันอาหั้ด)อัลลอฮุไม่เหมือนกับสิ่งใด   ก็อย่าไป
เรียกให้คล้ายคลึงกัน   จะปลอดภัยใน...อกีด๊ะตุของเรามากกว่า” 
   
   แชทนฟังอยู่ไม่ไหวจึงพูดเสียงดังฟังชัดกับครูมะมูมว่า“หลานสอนแบบไหนกันนี่.
ซุนนีก็ไม่ใช่คณะใหม่ก็ไม่เชิง มันแปร่งๆ หูชอบกลว่ะ”
   ครูมะมูมรีบปล่อยเด็กกลับบ้าน   แล้วรีบมาให้สลามและส่งมือยาบ๊ะกับแช   
   แล้วแชก็พูดขึ้นว่า”ครูเอาตำราเล่มไหนมาสอนเด็กกันนี่   ตั้งแต่ซายอเกิดมาจน 90
ปีแล้วยังไม่เคยได้ยินที่ไหนเลย”

   ครูมะมูมยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีก่อนพูดขึ้นว่า “ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่อีก
มาก...มีคนบางคนอยู่เปล่าๆ ไม่ทำมาหากินอะไร...ก็มานั่งนึกติดยศให้อัลลอฮุบ้าง    ติดยศ
ให้...นบีบ้าง
   เขาติดยศให้อัลลอฮุเป็นพระองค์    ต่อมาใครๆ ก็เรียกพระองต์อัลลอฮุเหมือนกันหมด 

   เขาติดยศให้...นบีเป็นพระศาสดา...บางคนชอบเรียก..นบีว่า“พระศาสดามุฮัมมัด
...ซอลลัลอฮุอลัยอิ...วซัลลัม     แต่บางคนเรียก...นบีมุฮัมมัดเฉยๆก็มี   ไม่ยอมรับยศที่ต่ำ
ต้อยนั้น...เพราะคำว่า “นบี”นั้นเป็นยศที่อัลลอฮุตั้งให้และยิ่งใหญ่แล้ว
   ก็ยศศาสดาตามโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยก็มีคนเป็นศาสดากันเยอะ   แล้ว...
นบีของเราจะได้ยศอย่างเดียวกันนี้ละหรือ

    ฉะนั้นจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยศถาบันดาศักดิ์พวกนี้เสียทีเพราะไม่เคยมีมาแต่
สมัย...สลัฟ   ถึงแม้ว่าพวกเราจะเสพถ้อยคำเหล่านี้เหมือนติดกระท่อมไปแล้ว     ก็ต้อง
พยายามเลิกให้ได้,,.มันน่าเกลียด 
   แชไม่เข้าใจความหมายของครูมะมูมยิ่งงงกันใหญ่จึงย้อนถามขึ้นว่า “ถ้าไม่ใช้คำว่า
พระองค์แล้วจะให้เรียกอัลลอฮุด้วนๆ อย่างนั้นรึ”

   ครูมะมูมโน้มหัวนิดหน่อยแล้วตอบอย่างสุภาพว่า “คร๊าบ  แช...เพราะอัลลอฮุไม่
เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือนอัลลอฮุ     คำสรรพนามแทนอัลลอฮุนั้นจะใช้คำว่า
“แก.เขา.มัน.พระองค์หรือพระองค์ท่าน    ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะว่ามันไม่เหมาะสม               
อัลลอฮุใหญ่กว่าสรรพนามที่กล่าวมานี้มากนัก  อัสเตาฟีรุลลอฮุ”
   “ถ้าไม่เรียกอัลลอฮุเป็นพระเจ้าแล้วจะคุยให้รู้เรื่องกันได้อย่างไร แล้วจะแปล “ยาร็อบ
..ว่ายังไง...ลาอีลาฮ่ะอิลลัลลอฮุว่ายังไง”แชถามจะให้ครูมะมูมจนมุม

   ครูมะมูมตอบว่า “ชื่อของอัลลอฮุมี 100 ชื่อหรือ 99 ชื่อแชจำได้ไหม      ชื่อทั้งหมด
นั้นขยายนามของอัลลอฮุทั้งนั้น...ทำให้เรารู้จักอัลลอฮุได้เป็นอย่างดีเช่น..อัรเราะมาน-อัร
รอหี้ม  ก็บอกถึงคุณลักษณะของอัลลอฮุแล้วว่า...อัลลอฮุเป็นผู้เมตตาผู้สงสาร  แล้วยัง
มีอัลลอฮุผู้สร้างอัลลอฮุทรงเห็นอัลลอฮุทรงได้ยิน อัลลอฮุเก่าแก่ไม่มีเริ่มต้น   หาหนังสือ
พวกนี้มาอ่านจึงจะรู้จักอัลลอฮุมากขึ้น

   ส่วนยาร็อบก็แปลว่า “ผู้อภิบาล ผู้มีอำนาจ”ส่วน “ลาอิ้ลาฮาอิลลัลลอฮุ”ก็แปลว่า
...ไม่มีพระเจ้าใดๆทั้งสิ้นที่เราเคารพบูชา...เว้นแต่อัลลอฮุเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
   ต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องใหม่จะพูดกันวันเดียวให้ซาบซึ้งไม่ได้ต้องคิดอ่านกัน
นานๆจนเกิดความเคยชิน   แล้วเราก็จะรู้จักอัลลอฮุอย่างแท้จริง   ว่าอัลลอฮุนั้นไม่
เหมือนกับสิ่งใด   ดอมเมดหรือสรรพนามที่จะใช้เรียกอัลลอฮุนั้นจะต้องสรรค์หาให้
เหมาะสม   อย่าใช้ปนเปกับมนุษย์เดินดิน   แต่ถ้าความสามารถไม่พอก็ใช้เดิมๆ ไปก่อน   
พอหาคำเหมาะสมได้ต้องรีบเปลี่ยนทันที

   “ซายอเคยพูดว่า...พระองค์อัลลอฮุมาตั้งแต่เกิด     ถ้าจะให้เรียกอัลลอฮุเฉยๆ อีก 10
ปีซายอก็ยังเรียกอัลลอฮุไม่ได้     เพราะมันห้วนสั้นจู๋อย่างนี้มันเขินปาก ว่ะ”แชพูดอย่าง
รู้สึกท้อถอย

   “ไม่เป็นอะไรหรอกแช...ของมันติดเป็นนิสัย    เมื่อมันไม่ดีก็ค่อยเลิกไปทีละเล็กละ
น้อย...นานไปก็เคยชินเอง    ส่วน...นบีมุฮัมมัดนั้นให้เอาศาสดาหรือรองศาสดาทิ้งไปเถอะ
...คำว่า..นบี...นั่นแหละคือยศที่อัลลอฮุตั้งให้    เป็นยศที่ยิ่งใหญ่พอเพียงแล้ว    ไม่เห็นคน
อาหรับเขายุ่งวุ่นวายเหมือนพวกเราเลย    ถ้าเขาจะเรียกอัลลอฮุเขาก็ไม่ได้ใส่ยศอะไรไว้
ข้างหน้า   แต่เขาใส่คำยกย่องตามหลัง   เช่นอัลลอฮุซุบหา..นฮู..วต้าอาลาเป็นต้น   ส่วน..นบีมุฮัมมัดนั้นเคยมีอาหรับอุตริใส่ยศให้เป็น “ซัยยีดีนา”เท่านั้นละ...เป็นเรื่อง
ใหญ่โต...แตกออกเป็นวาหะบีซุนนีจะตีกันตาย
   เรื่องนี้ผมเองยังไม่เคยพูดกับใครเลย    เพราะมันละเอียดอ่อน    มีมุมคิดได้หลาย
ทาง    ถ้าจะนั่งถกเถียงกันอีก 10 ปีก็ไม่จบ   และผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าคิดถูกดีแล้วหรือยัง   
จึงลองสอนเด็กเพื่อดูผลที่จะสะท้อนกลับมา     ถ้าสะท้อนกลับมาทางไม่ดีผมก็หยุด   
   จึงหวังว่าแชก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเสียงสะท้อนให้ผมรู้ว่าความเข้าใจของผมเพี้ยนไป
หรือเปล่า
   วันหลังแชมาฟังใหม่   ผมยังมีเรื่องหยุมหยิมอีกมาก   ที่เห็นว่าในสังคมเรานี้ยังจม
อยู่ในหายนะ   คนที่รู้สึกอย่างเดียวกับผมก็มี   แต่เขาไม่กล้าแสดงออก   เพราะคนมีความรู้
บ้านเรานั้นมีเยอะ  รู้อย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจก็ยังมีอีกแยะ   และคนที่ยังไม่เข้าใจนี่แหละมัน
อันตราย  จะมารุมกินโต๊ะเรา  ในรูป อัปเปหิเราจนเข้ากับสังคมไม่ได้

   โต๊ะซีเยาะนั่งฟังอยู่ด้วยจึงเดินมาสมทบอีกคนหนึ่งพูดให้กำลังใจครูมะมูมว่า “ครู
สอนไปเถอะ...ซายอชอบ...ยังนึกอยู่ว่าทำไมเขาไม่เอาคำว่าพระองค์ใส่ลงไปในอาซาน
ด้วยเช่น...พระองค์อัลลอฮุอักบัร”จะได้ดังลือลั่นบ้านระเบิดไปเลย...ฮิๆ

   โต๊ะอีหม่ามเดินมาพอดีจึงถามขึ้นว่า “นั่งคุยเรื่องอะไรกันอยู่ทำไมไม่ไปนั่งคุยกันที่
ศาลาน้ำ    ลมพัดเย็นสบายดีด้วย”   
   โต๊ะซีเยาะก็เล่าให้โต๊ะอีหม่ามฟังตั้งแต่ต้นจนจบ    แล้วโต๊ะอีหม่ามพูดด้วยเสียงดุๆ
ว่า “ไม่เอานะ...พอกันทีพวกแกนั้น...ฟาแอ้น  มัฟอู๊น   ก็ไม่รู้จักสักคำ   จะมาไล่บาลีกัน
ทางภาษา  เลิกคุยเรื่องนี้ได้แล้ว..กลับไปบ้านนอนให้สบายเถอะ   แล้วเรื่องที่แกคุยกันนี้ปล่อย
ให้โต๊ะครูเขาคุยกัน  ในกลุ่มที่เขาอาเหล่มค้วยกันเถิด
   ทุกคนต่างเคารพกลัวเกรงโต๊ะอีหม่าม...จึงแยกย้ายกันกลับบ้านหน้าจ๋อย........../
               
วัลลอฮุอะอ์ลัมสลามะตั้ก
                   เศรษฐี  สกุลดี
                   21 กรกฏาคม 55cr : อัสซายีดีนสาน
avatar
treatise@losoth

มีนาคม 07, 2016, 03:45:32 PM

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 14, 2016, 02:22:23 PM โดย treatise@losoth »